fbpx

Storytel stärker kassan – tar in 500 Mkr i nyemission

Jonas Tellander, vd Storytel. Foto: Theresia Jatta Kölin.

Storytel har genomfört en riktad nyemission på totalt 500 Mkr. I samband med emissionen lånar vd Jonas Tellander tillfälligt ut ett par miljoner aktier till investmentbanken ABG Sundal Collier AB.

Som vi berättade redan igår kväll så ägnade Storytel kvällen, natten och morgonen åt att jaga fram investerarkapital. Nåja, det mesta var säkerligen på plats långt innan dess men aktiemarknaden har sina regler för hur sådana här saker ska skötas och informeras om.

Idag på morgonen meddelades därför som väntat att Storytel genomfört sin riktade nyemission om cirka 500 MSEK motsvarande 4 348 000 aktier i Bolaget.

Styrelsen för Storytel har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 september 2018, beslutat om en riktad emission av 4 348 000 aktier till en teckningskurs om 115 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 500 miljoner kronor. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Priset på 115 kronor ligger strax under gårdagens stängningskurs på 119 kronor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med internationella investerare. Ett drygt femtiotal investerare har tecknat sig i emissionen, varav flertalet större institutionella befintliga aktieägare. Likviden avses användas för att bland annat tillgodose Bolagets accelererade investeringar i geografisk expansion, både på befintliga marknader och i de nya regionerna Latinamerika och Asien.

Den Riktade emissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 4 348 000 från 51 517 307 till 55 865 307. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 174 000 kronor från 25 758 653,5 kronor till 27 932 653,5 kronor.

ANNONS

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i samband med den Riktade emissionen, vilket förväntas ske den 17 september 2018, har Bolagets VD, Jonas Tellander, lånat ut 4 348 000 aktier till ABG Sundal Collier AB. Aktierna kommer att återlämnas till Jonas Tellander efter det att den Riktade emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Så vad innebär detta? Ja, att Storytel nu har fyllt på kassakistan vilket kan behövas när man nu lanserar tjänsten på flera stora marknader parallellt. Det indikerar också att den svenska marknaden blir en allt mindre del av verksamheten – även om det fortfarande är här man tjänar pengar.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.