fbpx

Inför valet del 6 – Vill partierna höja eller sänka anslagen till biblioteken?

Valet 2018 ur bokbranschens perspektiv. Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Till vänster i bild syns Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag. Bokhögsbild från iStock.

I vår sista artikel inför valet 2018 låter vi riksdagspartierna svara på om de vill höja eller sänka anslagen till folkbiblioteken. Därmed hoppas vi ha täckt de viktigaste aktuella politiska frågorna som berör bokbranschen.

Vi har kommit till den sista delen i vår valspecial och vår sjätte fråga rör bibliotekens verksamhet. Vill partierna höja eller sänka anslagen?

Inget parti uttrycker en önskan om att sänka det statliga stödet. Flera nämner att de vill satsa på kultursamverkansmodellen och ett par är positiva till förslaget om en nationell biblioteksstrategi. Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydliga med att de vill att anslagen till biblioteken ska höjas.

ANNONS

Ska anslagen till biblioteken höjas eller sänkas?

Centerpartiet

Det behövs en nationell biblioteksstrategi för att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Det handlar bland annat om hur samverkan kan stärkas mellan folkbiblioteken och övriga bibliotek. Det finns också skäl att se hur stöd kring digitaliseringen kan ske och hur tillgängligheten kan förbättras på så sätt. Vi vill dock inte öka den nationella styrningen utan ser istället att mycket stöd och utveckling kan komma genom att utveckla kultursamverkansmodellen.

Tillgång till ett brett kulturliv i hela landet är mycket viktigt för oss, därför gör vi särskilda satsningar på samlingslokaler och fria resurser till folkbildningen. Både kulturskolan och biblioteken är kommunala verksamheter och med riktade statliga bidrag följer också mer statlig styrning. Vi vill stärka välfärden och stoppa klyvningen av vårt land genom en kraftig ökning av de generella medlen till kommuner och landsting/regioner, så att man runt om i landet får möjlighet att klara utmaningarna och där ryms också kulturverksamhet. Vi är samtidigt varsamma med skattepengarna nu i högkonjunktur för att ha goda förutsättningar för välfärden i stort och kulturen även i ett sämre konjunkturläge.

Kristdemokraterna

Vi gör en satsning på kultursamverkansmodellen som fördelar bland annat medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande om 25 miljoner kronor utöver regeringens budget.

ANNONS
Liberalerna

Liberalerna vill höja anslagen till biblioteken! I vår senaste budget föreslår vi 200 Mkr/år extra till både folk- och skolbibliotek, för bokinköp och för ökad trygghet.

Miljöpartiet

De generella anslagen till folkbildningen ska höjas.

Moderaterna

Idag finansieras folkbiblioteken främst av kommuner och landsting. Det är en ordning vi vill behålla – därför är det upp till kommunpolitiker att avgöra hur höga anslagen blir. De statliga satsningar som finns på biblioteken i statens budget har vi inga förslag på att avskaffa.

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

Socialdemokraterna

Kungliga biblioteket har i uppdrag att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet. I uppdraget ingår att göra en fördjupad omvärldsanalys för att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför samt föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet. KB har under perioden publicerat flera delrapporter och analyser. En slutredovisning lämnas till regeringen i mars 2019.

Biblioteken förstärks med 250 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas.

Ett digitalt kompetenslyft genomförs av Kungliga biblioteket i syfte att öka allmänhetens kunskap och förmåga avseende källkritik. Regeringen investerar 25 miljoner kronor per år i detta.

Biblioteken har stärkts med 10,5 miljoner kronor för inköp av litteratur på olika språk.

Statens skolverk fördelar 30 miljoner kronor per år till personalförstärkningar i Sveriges skolbibliotek.

De satsningar vi gjort visar tydligt på den betydelse vi tillmäter folkbiblioteken som en grundbult i svensk kulturell infrastruktur.

Vänsterpartiet

Vi vill höja anslagen bland annat för att kunna genomföra de satsningar vi nämner ovan (de läsfrämjande insatser som redogörs för här, red. anm.).

Sverigedemokraterna har inte besvarat Boktuggs enkät.

LÄS OCKSÅ:

Här är partiledarnas favoritförfattare

Så vill partierna öka läsförståelsen

Så här ser partierna på eboksmomsen

Partiernas syn på EU-förslaget om internetfilter och länkskatt

Vill partierna höja eller sänka biblioteksersättningen?

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.