fbpx

Akademibokhandeln ökade sin marknadsandel på fysiska böcker

Akademibokhandeln Jägersro stängdes i maj 2017.

Akademibokhandelns omsättning sjönk till 1781,5 Mkr under 2017, en minskning med 22,5 Mkr. Kedjan ökade sin marknadsandel med fysiska böcker, men det är nätbokhandeln som står för tillväxten.

Eftersom Akademibokhandeln numera ägs av Volati och har ett noterat obligationslån måste de lämna delårsrapporter och bokslutskommuniké. På torsdagsmorgonen skickades denna ut före börsens öppning.

Den 17 februari 2017 bildades bolaget Akademibokhandeln Holding AB och i mars förvärvade bolaget koncernen Akademibokhandelsgruppen AB. Den 3 juli förvärvade Volati AB (publ) tillsammans med ledningen samtliga aktier i bolaget.

Låt oss först titta på kvartalsrapporten. Bolagets utveckling under fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och kvartalet stod för 35 procent av årsförsäljningen. Omsättningen i kvartal fyra landade på 626,9 Mkr och rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 83,2 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 56,4 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179,4 Mkr för fjärde kvartalet.

ANNONS

För att kunna jämföra hur Akademibokhandeln som helhet (inklusive dotterbolaget Bokus) gått under 2017 jämfört med 2018 redovisar bolaget även siffrorna för helåret proforma, det vill säga inklusive perioden innan ägarbytet.

Bolaget ökade sin marknadsandel något på marknaden för fysiska böcker, som totalt sett var oförändrad 2017 med en fortsatt kanalförskjutning från fysisk bokhandel och dagligvaruhandel mot näthandeln. Tack vare god tillväxt för abonnemangstjänster för digitala böcker växte den totala bokmarknaden helåret 2017 jämfört med 2016, skriver Akademibokhandeln i ett pressmeddelande.

Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 277,7 Mkr. Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 584 Mkr.

ANNONS

För perioden 1 januari till 31 december uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 1781,5 Mkr (1 804 Mkr). Omsättningen sjönk under det första kvartalet till följd av att koncernen inte längre hanterar inköp av böcker för Coops räkning. Exklusive Coop är koncernens omsättning i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet proforma uppgick till 77,3 Mkr (94,9 Mkr). I rörelseresultatet för året ingår en engångsåterbäring från pensionsbolag om 12,5 Mkr. Det lägre underliggande resultatet förklaras framförallt av högre fasta kostnader till följd av en utökad satsning på marknadsföring och affärsutveckling.

Den 13 november tillkännagav Akademibokhandeln att de ville återköpa obligationer för kontanta medel. Det återköpta beloppet blev slutligen 192 Mkr och det utestående nominella beloppet som inte innehas av Akademibokhandeln eller av Akademibokhandelns närstående bolag uppgår till 308 Mkr.

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

Den 31 januari informerade bolaget genom en pressrelease om att dotterbolaget Bokus i vår går in på den växande streamingmarknaden för ljudböcker genom lansering av en ny abonnemangstjänst.

Eftersom statistiken över bokförsäljningen i Sverige visade en nedgång för den fysiska bokhandeln är det rimligt att anta att en hel del försäljning flyttat från Akademibokhandelns butiker till nätbokhandeln Bokus – och i någon mån även till Akademibokhandeln.se som också erbjuder ehandel.

Boktugg söker Maria Hamrefors, vd Akademibokhandeln, för en kommentar.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.