Författaren får nytt fokus med Lisa Bjurwald som chefredaktör

Lisa Bjurwald har redan tillträtt som chefredaktör för tidskriften Författaren. Nu lägger hon full kraft på att förändra innehållet så att det ska möta medlemmarna på ett helt nytt sätt. 

Lisa Bjurwald blir ny chefredaktör för Svenska Författarförbundets medlemstidskrift Författaren. Med mer än 20 års erfarenheter inom journalistik bland annat som ledarskribent på DN och redaktionsmedarbetare på Expo tar Lisa sig an det nya uppdraget samtidigt som hon skriver på sin andra roman Ta min hand.

– Detta är så härligt, säger Lisa. Jag har redan börjat arbeta på Författaren och även om jag har varit verksam som journalist sen jag var 16 år kan jag säga att det här är det mest spännande jobb jag haft. Hade jag fått skapa mitt drömjobb hade det varit det här.

Vi talas vid en onsdag vid lunchtid. Lisa är på väg till tryckeriet där hon ska se, känna, ja till och med lukta på det som är stommen för tidningen – från trycksvärta till papperskvalitet. Och hon talar lyriskt om det:

– Är man uppvuxen med tryckta papperstidningar är det helt fantastiskt att få vara med och planera allt från omslag till print, säger hon skrattandes. Just nu är vi i uppstarten med att dra igång allting och gå igenom vad som ska vara kvar, vad som ska strykas bort, vad som ska bli mindre och vad som ska få ta mer plats. Sommarnumret kommer att markera att formen för tidningen förändras. Det känns viktigt att göra, inte minst symboliskt.

Tips för att våga ta betalt som författare

Långsiktigt är tidskriftens innehåll också under förändring i och med skiftet av chefredaktör. Lisa vill lägga tonvikten på medlemsmaterial och att fokus ska vara på saker medlemmarna har nytta av. Det kan t ex handla om stipendier man kan söka eller prisutdelningar. Sådana saker ska gå från att ha fått några enstaka raders utrymme till att bli hela artiklar.

– Jag tror att vi hittar det som sammanför författare och andra kulturutövare i sådana saker, säger Lisa. Författarskapet ses som ett fint yrke som många strävar efter. Man glömmer ofta att det både är dåligt betalt och ensamt. I det sammanhanget vill vi hitta andra människor att inspireras av. Författaren ska stå på medlemmarnas sida och lyfta deras vardagliga bekymmer.

Det finns en förvrängd bild av författaryrket som något som enbart är roligt, en hobby någon får utöva menar Lisa. I den rollen hamnar författarna ofta i kläm rent ekonomiskt med dåligt betalda arvoden eller i värsta fall ingen ersättning alls för att hålla en föreläsning.

– Det är vanligt att folk är rädda för att verka giriga eller att arrangörerna kommer med argument som att “Du får en arena att synas på”, säger Lisa. Men det är helt befängt – arrangörerna tjänar på det. Det finns inga andra yrkesgrupper som tänker att de är giriga för att de tar betalt.

Genom att belysa dessa frågorna och ge konkreta råd till författare och översättare hoppas Lisa kunna tillföra stöd och styrka.

– Det kan handla om att ta in en av förbundets jurister som kan svara på frågor om vad man gör när någon vägrar att höja arvodet, säger Lisa.

Lyfta fram fler än bara författare i Stockholm

Ett viktigt mål för Författarens framtid är att alla får synas. Genom en större geografisk spridning ska tidskriften komma runt koncentrationen på enbart Stockholmsområdet. Dessutom ska den kasta ljus över oumbärliga yrkesgrupper för litteraturen som idag hamnar i skymundan.

– Det finns en outtalad status i Svenska Författarförbundet och den vill jag bryta, säger Lisa. I första numret kommer jag att ha fler artiklar som berör översättare i högre grad än författare eftersom jag vill lyfta fram deras viktiga roll. De har generellt sämre villkor och många utifrån har en bild av att översättarna bara har det som extraarbete. Men det stämmer inte överens med verkligheten. De kan göra saker vid sidan av men det gör många av oss författare också. I översättningen får en bok rätt känsla – det kräver inte bara kunskap om språk utan även ett lands kultur.

Just nu arbetar Lisa i princip heltid för att ro i hamn sommarnumret. I framtiden är det dock tänkt att chefredaktörsjobbet ska vara en halvtidstjänst. Eller åtminstone på ett ungefär.

– Jag ska försöka se till att det inte blir mer än 60% i alla fall, skrattar hon.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.