fbpx

Bokförsäljningen minskar – för Förläggareföreningens medlemmar

Bokförlagens försäljning till återförsäljarna ökar något men totalt sett fortsätter förlagens försäljning att backa, skriver Svenska Förläggareföreningen.
Siffrorna avser dock inte samtliga svenska förlag – utan enbart föreningens ca 70 medlemmar.

Flera svenska medier rapporterar idag om att bokförsäljningen fortsätter minska men i lägre takt. Precis som tidigare år är det baserat på ett pressmeddelande från Svenska förläggareföreningen (se nedan). Problemet är dock att dessa siffror inte omfattar alla svenska förlag och antalet förlag ökar för varje år, inte minst på grund av fler egenutgivare men även fler mikroförlag. Merparten av de allra största förlagen är dock medlemmar i SvFF. Enligt föreningens egna beräkningar utgör medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen runt 70 % av omsättningen i branschen.
NOFF (Nordiska Oberoende Förlags Förening) räknar med att deras drygt 200 medlemmar tillsammans omsätter över 500 miljoner kronor. Även om några NOFF-förlag är dubbelanslutna så är det ändå mycket bokförsäljning som inte finns med i den rapport som nu sprids i svenska medier.
Svenska Förläggareföreningens branschstatistik publiceras nu för 41:a året i följd. Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2012 och 2013 dock endast med 1 %.Försäljningen till återförsäljare, som minskat under flera år, ökade något under 2013. Om detta är ett trendbrott är för tidigt att säga. Det är främst den kraftigt ökade försäljningen till varuhus och stormarknader, närmare 50 %, som påverkar försäljningen i gynnsam riktning. Även försäljningen till den fysiska bokhandeln ökade något under året. Försäljningen till internetbokhandeln minskade för andra året i rad. En förklaring till detta kan vara att delar av internetbokhandeln dels inte fokuserat på att ha de lägsta priserna, dels haft problem med tekniken i nya hemsidor. Försäljningen till bokklubbar har, med undantag för några få år, sjunkit stadigt sedan slutet av 1990-talet och så även under 2013. De så kallade övriga återförsäljarna ökar kraftigt. Det är i denna kategori vi hittar återförsäljare av t ex. strömmande ljudböcker och e-böcker.Direktförsäljning till konsument och direktförsäljningen till företag och institutioner minskar för sjätte året i rad.

Utlandsförsäljningen av rättigheter och svenska böcker och delupplagor på andra språk, som steg under flera år fram till och med 2010 och som för en del förlag haft mycket stor ekonomisk betydelse, har även under 2013 sjunkit. Men alltså från en hög nivå som då framför allt var kopplad till Stieg Larssons stora internationella framgångar.

Totalt sett minskade antalet nya titlar och nya upplagor under 2013, liksom antalet tryckta och sålda exemplar. Antalet sålda exemplar i förhållande till antalet tryckta exemplar låg för 2013 på ca 75 %, en ovanligt hög siffra. Förlagen har uppenbarligen lyckats att hitta en bra balans. Detta avspeglar sig också i förlagens lager som nu är nere på den lägsta nivån sedan 2001.

Antalet e-bokstitlar fortsätter att öka men ekonomiskt utgör de fortfarande en liten andel av förlagens intäkter. Trots att de utgör 28 % av förlagens nya titlar står e-böckerna endast för 2 % av de totala intäkterna, vilket dock är en fördubbling jämfört med 2012.

ANNONS
– Eböcker har slagit väldigt bra i anglosaxiska länder, så de kommer att utgöra en betydande del av marknaden. Men när genombrottet kommer är svårt att säga. Man kan inte ens vara säker på att genombrottet kommer. Pappersböcker ger en speciell känsla. Ett tecken på att det inte händer så mycket på marknaden är att försäljningen av pocketböcker har legat så stabilt så länge. Det tyder på att köparna gillar pappersböckerna, säger Roy Rue på Svenska förläggareföreningen till SVT.
STATISTIK FÖR SVENSKA FÖRLÄGGAREFÖRENINGENS MEDLEMMAROMSÄTTNING
Bokförsäljningen -1 %UTGIVNING
Antal nya titlar -3 %SÅLDA EXEMPLAR
Sålda ex totalt -4 %
Sålda ex per titel -1 %
E-BÖCKER

28 % av titlarna
2 % av försäljningen (kr)

FYSISKA LJUDBÖCKER*
4 % av titlarna
3 % av försäljningen (kr)

NEDLADDNINGSBARA & STRÖMMANDE LJUDBÖCKER
5 % av titlarna
2 % av försäljningen

ANNONS

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.