Peter Englund

Peter Englund (född 1957 i Boden) är historiker och författare. Invaldes i Svenska Akademien 23 maj 2002 och tog sitt inträde 20 december 2002. Var Svenska Akademiens ständige sekreterare från den 1 juni 2009 till och med den 31 maj 2015. 

Englund har skrivit ett antal böcker om den svenska stormaktstiden med vilka han har nått en stor läsekrets. Efter att Poltava blivit en stor framgång påbörjade Englund en planerad trilogi tänkt att täcka perioden från Trettioåriga kriget fram till reduktionen[förtydliga]. Den första boken, Ofredsår, kom 1993 och bär undertiteln Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Mannen, ur vars perspektiv händelserna till stor del skildras, är Erik Dahlbergh, som med sitt ursprung i enkla, för att inte säga fattiga förhållanden, företog 1600-talets kanske mest spektakulära klassresa.

Den andra delen i sviten om stormaktstiden, Den oövervinnerlige, kom år 2000 och avhandlar främst kriserna efter det stora tyska kriget och Karl X Gustavs ibland förbisedda roll i Sveriges historia. Silvermasken (2006) handlar om drottning Kristina.

Källa: Wikipedia.