fbpx

Biblioteksbesökarna har en positiv upplevelse av sina bibliotek

Karin Linder, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

De svenska biblioteken levererar och biblioteken drar inte bara mycket folk – en hög andel av dem är också mycket nöjda med sitt besök. Det visar en helt ny studie som Svensk biblioteksförening genomförde tidigt i våras.

En ny attitydstudie visar att 54 procent av befolkningen besöker ett folkbibliotek minst en gång om året och att 82 procent av dem är positivt inställda till sitt bibliotek. Undersökningen är pinfärsk och gjordes av Svensk biblioteksförening i samarbete med analysföretaget Novus den 22-28 mars 2018.

Syftena med undersökningen från Svensk biblioteksförenings sida var i grova drag fyra stycken: att skapa en tydligare bild av besökarnas inställning och förväntningar på bibliotekens service och verksamhet, ta reda på hur besökarnas bild av biblioteken påverkas av traditioner, mångfald och digitalisering, undersöka eventuell vilja till förändringar samt se över eventuellt behov av tjänster och utbud som tydliggör biblioteken och därigenom nå nya målgrupper.

Resultatet av undersökningen visar att biblioteken både har många besökare och är en efterfrågad samhällsfunktion, säger generalsekreterare för Svensk biblioteksförening Karin Linder i ett pressmeddelande där hon också understryker den potential det medför för svenska biblioteks verksamhet:

ANNONS

– Det ger fantastiska möjligheter. Vi kan också konstatera att biblioteken måste öka människors kunskap om delar av sin verksamhet. Idag är det alltför få som känner till att folkbiblioteken gör stora insatser för att öka den digitala delaktigheten och integrationen. Där kan biblioteken, men framför allt beslutsfattare bli betydligt bättre på att se bibliotekens potential.

Här är några slutsatser ur undersökningen:

28 procent av dem som svarade besöker biblioteket minst varje månad, 54 procent minst ett par gånger per år. Sex av tio har nära till det bibliotek som de vanligen besöker (0-3 kilometer), en av fem har längre än åtta kilometers resväg.

ANNONS

När det gäller inställningen till bibliotek generellt har 53 procent svarat ”mycket positiv”, 29 procent ”ganska positiv”, endast två procent har svarat ”ganska eller mycket negativ”.

Hur väl känner du till följande av bibliotekets digitala tjänster?
41 procent svarar ”Känner till mycket bra” eller ”känner till ganska bra” om e-bok/ljudbok via biblioteket. 34 procent har svarat ”Känner till mycket bra” eller ”känner till ganska bra” om att söka i databaser, medan endast nio procent har svarat ”Känner till mycket bra eller ”känner till ganska bra” att man kan göra inköpsförslag via digital tjänst.

Den fysiska boken är alltjämt dominerande när det gäller vilket format som svenska folket konsumerar. 79 procent anger att de läser fysiska böcker, 28 procent lyssnar på ljudbok och 14 procent läser e-bok.

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

Vilka ord/påståenden tycker du passar bäst in på din syn på biblioteken?
”Lugn och ro”, ”tillgänglighet för alla” samt ”läsning” passar bäst in i synen på biblioteken. 58, 56, respektive 50 procent instämde i dessa ord/påståenden.

Biblioteken gör mer än lånar ut böcker, vilket många också har koll på. 88 procent har hört talas om att biblioteken erbjuder samhällsinformation, 87 procent har hört talas om programverksamhet för barn (sagostund m.m.) och 84 procent den uppsökande verksamheten. Lägre kännedom finns om verksamhet för att öka den digitala delaktigheten (61 procent) samt läxhjälp (45 procent).

Hur väl instämmer du i följande påstående vad gäller biblioteken?
73 procent instämmer helt i påståendet att ”bibliotekens personal och deras kompetens är viktig”. 72 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är viktiga för att främja barns och ungas läsning”. 74 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är en mötesplats dit alla är välkomna”. 27 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är viktiga för att öka kunskapen om digitalisering och digitala verktyg”.

Hela undersökningsresultatet presenteras på Svensk biblioteksförenings webb den 17 maj i samband med biblioteksdagarna som arrangeras av Svensk biblioteksförening. Du kan läsa hela rapporten här.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.