Augustpriset växer med Hederspris för lifetime achievement

Kristina Ahlinder, VD Förläggareföreningen.

Svenska Förläggareföreningen instiftar ett nytt Hederspris som kommer att delas ut för första gången i samband med Augustgalan 2018.

Ett Hederspris instiftas av Svenska Förläggareföreningen ”för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde, och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen”, skriver Svenska Förläggareföreningen i ett nyhetsbrev.

Kristina Ahlinder, direktör för Svenska Förläggareföreningen, berättar att de har haft en utvecklingsgrupp som tittat på Augustpriset vad gäller priskategorier och hela administrationen kring priset, och som landade i ett förslag om att instifta ett Hederspris.

ANNONS

– Det är inte ett Augustpris, det behåller vi som det är med tre kategorier. Gruppen, och sedan styrelsen, tyckte att ett pris av karaktären lifetime achievement behövdes och nu är det instiftat, säger Kristina Ahlinder till Boktugg.

Den första prisutdelningen sker i samband med Augustgalan 2018 – samma år som Augustpriset firar 30 år. Pristagaren kommer att tillkännages ett antal dagar före Augustgalan. Hederspriset utgörs av ett konstnärligt och personligt utformat diplom, hedersam uppmärksamhet i Augustgalan, tal och blommor.

Pristagare till Hederspriset kan föreslås av Svenska Förläggareföreningens medlemsförlag och ett antal upphovsrättsorganisationer, varpå en kommitté under Eva Bonniers ordförandeskap (övriga medlemmar är Erik Titusson, Dan Israel, Ingrid Elam, Gunnar Ardelius och Karin Ahlin) kommer att gå igenom nomineringarna. Därefter utser Svenska Förläggareföreningens styrelse en pristagare.

Förutom att skriva för Boktugg frilansar Anna von Friesen som förlagsredaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster. Hon bor och arbetar i Malmö.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.