fbpx

Akademibokhandeln: Fortsatt förskjutning mot ehandel

Akademibokhandeln, Galleria Center Syd Foto: Privat

Svagare bokmarknad än väntat med fortsatt förskjutning mot ehandel, är den bild som ges i Akademibokhandelns delårsrapport för tredje kvartalet 2017.

I februari 2017 bildades Akademibokhandeln Holding AB, där Akademibokhandelsgruppen med dotterbolag ingår sedan 17 februari 2017. I maj annonserades det att industrigruppen Volati förvärvade hela bolaget. Ägarbytet blev klart den 3 juli 2017.

I delårsrapporten för tredje kvartalet redovisar Akademibokhandeln Holding siffror för hela perioden 17 februari till sista september 2017 samt för årets tredje kvartal. Det framgår att koncernens utveckling under kvartalet har följt branschens säsonger.

ANNONS

– Bokmarknaden var svagare än väntat med en fortsatt förskjutning mot ehandel. Försäljning av övrigt sortiment som såsom pennor, skrivböcker och kalendrar ökade något, skriver vd Maria Hamrefors i rapporten.

Under hela perioden (17 feb–30 sep 2017) ligger Akademibokhandeln Holding AB på ett resultat på -39,2 Mkr efter skatt, med en total omsättning på 846,7 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -6,3 Mkr. Det skattemässiga underskottet på 127,8 Mkr med ett bedömt värde om 18,6 Mkr, skrevs under andra kvartalet ned till 0 Mkr i värde på grund av risken att ägarförändringen inneburit att bolaget inte kunde utnyttja dessa underskott.

Under kvartalet juli–september 2017 landade resultatet efter skatt på 2,3 Mkr, med en nettoomsättning på 402,4 Mkr. Omsättningen för kvartalet sjönk något i jämförelse mot föregående år (409 Mkr 2016), främst till följd av sjunkande försäljningssiffror av böcker till bland annat studenter. Även rörelseresultatet är lägre än föregående år, 11,9 Mkr jämfört med 18,9 Mkr, vilket förklaras med högre kostnader vad gäller marknadsföring och affärsutveckling.

ANNONS

Den totala nettoomsättningen för perioden 1 januari till 30 september 2017 sjönk från 1 177 Mkr 2016 till 1 155 Mkr. Detta beror enligt rapporten på att koncernen ej längre hanterar bokinköp för Coop, vilket ledde till en lägre omsättning under det första kvartalet. Exklusive Coop är koncernens omsättning i nivå med föregående år.

I rörelseresultatet för året, som proforma uppgick till -5,8 Mkr, ingår dock en engångsåterbäring från pensionsbolag på 12,5 Mkr. Vilket innebär ett verkligt rörelseresultat på -18,3 Mkr vilket främst förklaras av högre fasta kostnader till följd av utökad satsning på marknadsföring och affärsutveckling.

Dessutom har Akademibokhandeln fortfarande sitt obligationslån och de räntebärande skulderna uppgick till totalt 521,5 Mkr vid periodens slut. De finansiella kostnaderna har ökat med cirka 7,5 Mkr i ränta per kvartal i och med upptagandet av företagsobligationen, skriver bolaget.

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

Hur det egentligen går för Akademibokhandeln är svårbedömt utifrån rapporten eftersom den dels saknar detaljsiffrorna för januari och halva februari och dels vet vi att det fjärde kvartalet och julhandeln är avgörande för både fysiska butiker och nätbokhandel.

Akademibokhandeln kommenterar inte hur ehandel respektive butiker utvecklats, men i rapporten går det att utläsa omsättningen för Akademibokhandeln respektive Bokus. Under tredje kvartalet omsatte Bokus 149,5 Mkr och Akademibokhandeln 255,5 Mkr. För hela perioden (17 feb-30 sep) var fördelningen Bokus 229,4 Mkr respektive Akademibokhandeln 552,5 Mkr.

När man sedan går in och tittar på rörelseresultatet så gjorde Akademibokhandeln en förlust på 11,9 Mkr för hela perioden (17 feb-30 sep) och Bokus en vinst på 11,6 Mkr. Under det tredje kvartalet såg det bättre ut för Akademibokhandeln (+8,2 Mkr) men Bokus gjorde fortfarande +6,3 Mkr. Därutöver har man haft centrala kostnader och elimineringar vilket utgör skillnaden mot det redovisade rörelseresultatet för hela koncernen.

Så vi får invänta helårsrapporten innan vi blir klokare på frågan – hur går det för Akademibokhandelns butiker respektive nätbokhandeln Bokus?

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.