Över en halv miljon utgivna titlar via Amazon Createspace 2016

Vem som helst kan enkelt ge ut sin egen bok med amerikanska tjänster för egenutgivare. Foto: Fotolia.

Mer än 500 000 titlar publicerades via Amazons Createspace under 2016. Amazon ökade sin marknadsandel. Det visar Bowkers rapport över egenutgivningen i USA.

Bowkers rapport över egenutgivna böcker är mest siffror men intressant läsning. Där konstateras att antalet egenutgivna titlar totalt i USA under 2016 uppgick till hela 786 935 titlar. Det var en fortsatt ökning med 8,23 procent.

I rapporten konstateras att det är print som växer med +11 procent medan eböcker minskade med 3 procent. Det är väldigt uppenbart att den siffran är helt uppåt väggarna. De konstaterar visserligen att endast titlar publicerade med ISBN finns med i rapportunderlaget och alla böcker utgivna utan ISBN tillkommer. Vilket gäller eböcker som publiceras på Amazon Kindle där det inte finns krav på ISBN.

Med andra ord: även antalet egenutgivna eböcker ökar sannolikt i USA, men det finns en gråzon.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Till skillnad från i Sverige, där ISBN hanteras av KB och är gratis, så måste amerikanska egenutgivare köpa sina ISBN-nummer. Bowker säljer dem för 125 dollar styck om man inte kan köpa flera på en gång (10 stycken = 295 dollar, 100 stycken = 575 dollar, 1 000 stycken = 1 500 dollar). Vilket också är anledningen till att många köper sina ISBN via de stora tjänsteleverantörerna som del i ett utgivningspaket.

Tre tjänsteleverantörer står tillsammans för 84 procent av de egenutgivna titlarna: Createspace, Smashwords och Lulu. Även Blurb och Author Solutions (med alla dess undervarumärken) är stora och gav ut 30 000 respektive 23 000 titlar under 2016. För Blurbs del var det dock ett rejält ras jämfört med 2015 då de minskade med 30,8 procent.

Värt att notera är dock att Createspace är det stora monstret. De gav ut 77 000 titlar mer under 2016 än 2015. Eller hela 501 045 titlar.

För att sätta det i perspektiv så gav Smashword ut 89 041 titlar och Lulu 75 243 titlar. De minskade båda, Smashword -8 procent och Lulu -12 procent. Medan Createspace ökade med 18 procent.

ANNONS

Amazon stärker alltså sitt grepp om egenutgivningen i USA.

Det kan vara intressant med en historisk jämförelse. Egenutgivningen har nämligen fullständigt exploderat de senaste åren. I Bowkers rapport finns siffrorna för åren 2011–2016 med. År 2011 uppgick antalet utgivna titlar till 247 210 stycken. Createspace hade då 23,8 procent av marknaden. När vi tittar på 2016 hade Createspace andel växt till 63,7 procent.

Den givna frågan är förstås: Varför växer inte den svenska egenutgivningen mer än den gör?

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till åtta böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.