Hur kan serier användas i skolan?

Det samtalade Jonas Lidheimer från Egmont, Johan Kimrin från Apart förlag och Helga Boström från Västra hamnens skola i Malmö om på Bokmässans seriescen.

Både Egmont och Apart förlag, som ger ut serier för olika målgrupper, har insett vikten av att tillgängliggöra serier i skolan genom att erbjuda lärarhandledningar. Helga Boström är en av de lärare som har arbetat med att ta fram materialet och som även använder sig av det själv i undervisningen.

– Min känsla är att folk inte vet hur de ska använda serier i skolan, säger Helga under seminariet ”Serier i undervisningen” som modererades av Jamil Mani från Seriefrämjandet.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Där kan lärarhandledningen vara till hjälp. Hon ger exemplet The Walking Dead, som trots att det är en ganska kontroversiell serie enligt henne handlar om så mycket mer än zombies och ond bråd död, och det finns mycket att diskutera kring hur till exempel människan agerar i en krissituation.

Jonas Lidheimer från Egmont berättar att deras handledningar är framtagna av lärare och anpassade efter läroplanen, och finns för alla åldrar: förskolor, låg-, mellan- och högstadie och gymnasium.

– Det handlar mycket om att sänka tröskeln för de skolor och pedagoger som är intresserade av serier men som inte vet hur de ska använda dem. För oss är lärarhandledningarna en långsiktig investering i serieformatet.

Många barn och unga föredrar att läsa serier framför böcker, och deltagarna i seminariet delar naturligt nog fascinationen för serieformatet.

ANNONS

– Jag tror att jag gillar serier för att känslan av att ”jag blir klar” med läsningen, säger Johan Kimrin från Apart.

Kanske är det den känslan som lockar annars lässvaga barn till att fastna för just serier. Helga menar även att man genom att arbeta med serier i skolan når ut till alla elever på ett helt nytt sätt. Dessutom går det mycket snabbare att läsa en serie än en traditionell roman, vilket innebär att man fortare kan nå de intressanta diskussionerna. För även om serier går snabbare att läsa så är de inte för den sakens skull mer innehållslösa.

Bilden: Johan Kimrin, Jonas Lidheimer, Helga Boström och moderator Jamil Mani från Seriefrämjandet.

Förutom att skriva för Boktugg frilansar Anna von Friesen som förlagsredaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster. Hon bor och arbetar i Malmö.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.