Kungliga biblioteket kan få 75 miljoner för att stärka den digitala kompetensen

Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor årligen under tre års tid ska gå till att stödja biblioteken i att öka befolkningens digitala kompetens.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor årligen under tre år ska gå till Kungliga biblioteket, en satsning med syftet att bland annat ”förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik”, skriver KB i ett pressmeddelande.

Från 2018 till 2020 ska KB genom denna satsning stödja de regionala biblioteksverksamheterna i det digitala arbetet. Det går i linje med den nationella biblioteksstrategin ”Digitalt först” från 2016 som handlar om att uppnå ett digitalt kompetenslyft.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

– Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt visar att de lägger stor vikt vid de förslag som arbetas fram av sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi. Nu fortsätter arbetet att utifrån den presenterade omvärldsanalysen ta fram förslaget till en nationell biblioteksstrategi, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i pressmeddelandet.

ANNONS

Målet med satsningen från regeringen är bland annat att öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska kunna ta del av det digitala samhället, öka kompetensen avseende källkritisk granskning och skapa tillit till myndigheter och andra i snabb teknisk utveckling.

Förslaget avser ett samarbete mellan biblioteksverksamhet på nationell, regional och kommunal nivå. KB återkommer med information om hur fördelningen över landet kan se ut.

Foto: Jann Lipka (på bilden Gunilla Herdenberg)

Förutom att skriva för Boktugg frilansar Anna von Friesen som förlagsredaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster. Hon bor och arbetar i Malmö.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.