Skolor i 86 kommuner saknar bemannade skolbibliotek

Cute little boy choose a book on the bookshelf

Skolbiblioteken, och i förlängningen barnen, drabbas på flera sätt av ointresse från högre instanser, menar Anna Troberg från fackförbundet DIK.

Runt hälften av alla barn i Sverige står utan tillgång till bemannat skolbibliotek, trots att det står i lagen att alla barn har rätt till det. I hela 86 kommuner saknar skolorna bemannade skolbibliotek.

Anna Troberg är förbundsordförande i DIK – facket för kultur och kommunikation, och skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att det finns ett tydligt mönster i att bemannade skolbibliotek stärker barnens läsförmåga och förmågan att bland annat söka och bedöma information.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Hon menar att barn utan tillgång till bemannat skolbibliotek kommer att gå ut i livet med betydligt sämre förutsättningar än barn i andra kommuner som tack vare skolbiblioteken är bättre rustade för framtiden.

Skolbiblioteken innebär enligt Anna Troberg ”en möjlighet för alla barn att växa – oavsett bakgrund och familjeförhållanden” och ett ovärderligt stöd för barn som har svårt att uppnå skolans mål, vilket studier har visat.

Trots alla dessa fördelar hamnar skolbiblioteken i skymundan när det gäller satsningar inom skolvärlden. 6 miljarder kronor vill Skolkommissionen satsa på skolan – men här är inte skolbiblioteken inkluderade.

ANNONS

”Faktum är att berörda instanser inte alls verkar intresserade av mätbara resultat på skolbiblioteksområdet”, skriver Anna Troberg, och pekar även på att Skolverket inte inkluderar skolbibliotekarier i statistiken över pedagogisk personal.

Hon slår ett slag för att skolbiblioteken måste få ta del av de 6 miljarder kronorna, eftersom en satsning på skolan som exkluderar skolbiblioteken är både ofullständig och ett svek mot hundratals barn och unga.

Foto: iStock

Förutom att skriva för Boktugg frilansar Anna von Friesen som förlagsredaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster. Hon bor och arbetar i Malmö.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.