EU kunde inte enas – ingen sänkt moms på digitala publikationer

Det efterlängtade beslutet om sänkt moms på digitala, nedladdningsbara och strömmande publikationer uteblev. Nu kan det dröja innan frågan tas upp igen.

Den 16 juni 2017 sammanträdde EU:s finansministrar för att diskutera förslaget om att ändra momslagstiftningen på digitala, nedladdningsbara och strömmande publikationer. Förslaget innebar möjligheten till reducerad moms på sådana publikationer i medlemsländerna. Många hoppades att ministrarna skulle enas om förslaget och öppna upp för en sänkt momssats, på samma vis som idag gäller för fysiska publikationer. Men Tjeckien motsatte sig beslutet och eftersom total enighet krävs för skattebeslut så kunde inget beslut fattas.

– Att enighet inte har kunnat nås inom EU och att en låg moms därmed fortfarande inte kan införas i medlemsländerna är en stor besvikelse. Frågan om låg moms på digitala publikationer är väl förankrad i bokbranschen och vi har bedrivit ett långvarigt och enträget arbete för en ändrad lagstiftning, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen.

Nu hoppas man inom Svenska Förläggareföreningen istället att beslutet kommer att tas under det kommande halvåret när Estland är ordförandeland.

TIPS: Boktuggs nyhetsbrev via epost till din inbox varje vecka – anmäl dig idag >>

Många i och utanför bokbranschen hade sett fram emot en sänkt momssats på eböcker och andra digitala format och flera röster har hörts under året som uppmuntrat förslaget. Sveriges finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke gick i vintras ut i DN och sa att så fort EU ger klartecken vill de sänka den digitala momsen. I Sverige var vi med andra ord beredda på att snabbt ändra vår egen lagstiftning, men eftersom regeringen har valt att avvakta med frågan tills reglerna inom EU har ändrats, så lär det fortsätta dröja innan den digitala momsen kan sänkas.

Foto: Fotolia