Åsa Steholt Vernerson ny koncernchef för Berling Media

sa Steholt Vernerson Foto: Jenny Leyman

Koncernen Berling Media får från 1 september 2017 en ny koncernchef. Åsa Steholt Vernerson, 54, får i uppdrag att leda koncernen in i ett digitalt landskap.

Åsa Steholt Vernerson är inget nytt namn för Berling Media. Hon har varit verksam inom koncernen sedan 2006 som VD för dotterbolaget Gleerups Utbildning, ett läromedelsförlag under hennes ledning har blivit mycket framgångsrikt, framför allt vad gäller digitala läromedel. Parallellt med att hon fortsätter sitt uppdrag som VD för Gleerups kommer hon att anta positionen som chef för hela Berlingkoncernen, där hennes uppdrag blir att leda koncernen ”in i ett allt mer digitalt landskap”.

– Vi har alla börjat vänja oss vid att förändring är det nya normala och dessutom otroligt spännande. Jag ser fram emot att, tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare, vidareutveckla denna välskötta och framgångsrika koncern med fokus på de nya möjligheter som digitaliseringen ger, säger Åsa Steholt Vernerson.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

ANNONS

Åsa Steholt Vernerson har lång erfarenhet av mediabranschen, bland annat som marknadschef på Sydsvenska Dagbladet mellan 2000 och 2006, och sedan 2012 är hon ordförande i branschorganisationen Svenska Läromedel. Hon tillträder som koncernchef 1 september 2017 och efterträder därmed Henriette Zeuchner. Då Zeuchner även var VD för förlaget Verbum har en rekryteringsprocess för denna tjänst också inletts.

Koncernen Berling Media består förutom av moderbolaget Berling Media AB av tre dotterbolag: Gleerups Utbildning AB, Gothia Fortbildning AB och Verbum AB. Både koncernen som helhet och de separata bolagen visar goda resultat, och 2016 nåddes den högsta lönsamheten hittills med en nettoomsättning på 343 Mkr.

Foto: Jenny Leyman

Förutom att skriva för Boktugg frilansar Anna von Friesen som förlagsredaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster. Hon bor och arbetar i Malmö.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.