Eboksutlåningen på biblioteken ökade med 25 procent 2016

Ebok på biblioteket. Fotolia.

E-boksutlåningen ökade med hela 25 procent på folkbiblioteken förra året samtidigt som utlåningen av fysiska böcker minskade 4 procent, enligt Kungliga bibliotekets (KB) statistikrapport Bibliotek 2016.

Det finns mycket spännande att läsa i det pressmeddelande som Kungliga Biblioteket skickade ut strax efter midnatt. Den tydliga trenden är att de fysiska besöken på biblioteken minskar liksom utlåningen av fysiska böcker. Istället flyttas lånandet till digitala böcker – men ökningen där är inte tillräckligt stor för att uppväga minskningen av fysiska boklån.

E-boksutlåningen på biblioteken ökar

E-böcker och andra e-resurser dominerar sedan flera år på universitets- och högskolebiblioteken. På folkbiblioteken har e-boksanvändningen ökat med 25 procent sedan föregående år. Nu uppgår den till närmare 1,9 miljoner nedladdade böcker. Totalt görs 7,9 nedladdningar av e-medier per invånare (7,2 år 2015). Om man bara tittar på folkbiblioteken sker 0,3 nedladdningar per invånare (0,2 år 2015).

ANNONS

Däremot har den fysiska utlåningen på folkbiblioteken minskat med 4 procent. Eftersom e-böcker bara utgör 5 procent av folkbibliotekens initiala bokutlåning ersätter inte den ökade e-boksutlåningen denna minskning, skriver KB i pressmeddelandet.

Initial bokutlåning syftar på när boken lånas första gången.

De fysiska besöken på biblioteken minskar – de virtuella ökar

Även antalet biblioteksbesök minskar. Nu uppgår de fysiska besöken på samtliga bibliotek till 85,6 miljoner, vilket är en minskning med 3 procent. Majoriteten av besöken görs på folkbiblioteken, men dessa har tappat närmare en miljon besök sedan 2015.

ANNONS

Universitets- och högskolebiblioteken är välbesökta av studenterna, även om antalet fysiska besök minskat med 10 procent. Under 2016 gjordes närmare 15 miljoner besök av de cirka 300 000 studenterna, anställda och forskare.
Samtidigt ökar de virtuella besöken i universitets- och högskolebibliotekens Discoverysystem med 5 procent. Antalet unika IP-nummer som besöker bibliotekens webbplatser ökar med 16 procent. Utvecklingen ligger i linje med den ökade användningen av e-medier inom sektorn.

Mer för barn och unga

Statistiken visar att många bibliotek satsar mer på att arbeta gentemot barn och unga. Antalet årsverken för arbete med barn och unga har ökat med 5 procent. (Bibliotekens totala antal årsverken ökade med 1 procent)
Dessutom ökar antalet aktivitetstillfällen som riktas till barn och unga. År 2016 var det 90 tillfällen per 1000 invånare under 18 år – att jämföra med 81 per 1000 invånare år 2015.
41 procent har tillgång till skolbibliotek

De skolbibliotek som ingår i statistiken är bibliotek med en bemanning på minst halvtid. Totalt går 532 000 elever i grundskolan och på gymnasiet i skolor med tillgång till sådana bibliotek. Det utgör 41 procent av de svenska eleverna. Folkbiblioteken rapporterar att ytterligare 144 000 elever har tillgång till så kallade integrerade bibliotek, det vill säga folkbibliotek som även fungerar som skolbibliotek. Det finns 440 integrerade bibliotek i kommunerna, men det är osäkert hur många elever som använder dem.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Fortfarande har dock bara drygt hälften av landets 1,3 miljoner elever tillgång till ett skolbibliotek med ungefär halvtidsbemanning. 86 kommuner saknar helt enskilda skolbibliotek med minst den bemanningsgraden.

Meröppet utan personal

Antalet bibliotek med meröppet ökar. Det betyder att låntagarna i högre grad kan använda biblioteket trots att ingen personal finns på plats. I sådana fall går det vanligtvis att komma in i lokalen med lånekort och kod. Under 2016 hade 82 kommuner meröppet, jämfört med 53 föregående år. Antalet timmar då biblioteken håller meröppet har ökat med 39 procent.

Rapport Bibliotek 2016FAKTA: Sveriges officiella biblioteksstatistik
Rapporten Bibliotek 2016 innehåller Sveriges samlade officiella statistik över de offentligt finansierade biblioteken. Undersökningen presenteras med tabeller och diagram, samt i separata tabeller uppdelat på riket, län och olika bibliotekstyper.

För den som vill läsa mer och ta del av rapporten går det att hitta den här:

Rapport Bibliotek 2016

Tabeller Bibliotek 2016

 

Bilden: Eboksläsningen ökar bland bibliotekskunderna. Foto: Fotolia.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …

… det gör oss stolta och glada. Till skillnad mot andra sidor, så har vi ingen betalvägg. Det är ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt.

För att vi ska kunna fortsätta göra det vill vi ge dig chansen att bli vår supporter. Det kostar som en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) och du stöttar den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år.
Samtidigt får du tillgång till vår insider-avdelning, med både extramaterial och emagasin.

Vi behöver dig och det tar bara en minut av din tid. Bli en Insider idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till åtta böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
1 kommentar

Kommentarer är avstängda.